Strona główna » Usługi » Wsparcie dla Biznesu » Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Świadczone przez nas w Polsce i  u naszych partnerów w Czechach  profesjonalne usługi podatkowe obejmują swoim zasięgiem terytorialnym nie tylko Polskę, ale również inne kraje, w tym Czechy.

Skontaktuj się

Polemika z organami podatkowymi w przedmiocie prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej nie musi już być bezproduktywna i pozbawiona argumentów.

Wszakże my, dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomożemy Ci zarówno w sporach z organami podatkowymi, jak i sami będziemy Cię reprezentować przed nimi, przed sądami administracyjnymi, organami celnymi, czy kontroli podatkowej, niezależnie od tego, czy ma to miejsce w Polsce, czy w Czechach.

Nasze doświadczenie w przedmiocie doradztwa podatkowego pozwoli rozwiązać Państwa problemy wielopłaszczyznowo. Zapewniamy bowiem obsługę w siedzibie spółki w Ostravie w przedmiocie:

 • reprezentacji Klienta przed organami podatkowymi,
 • reprezentacji Klienta przed organami celno – skarbowymi,
 • udzielania zastępstwa procesowego w przedmiocie prowadzenia postępowań podatkowych,
 • reprezentacji podatnika podczas kontroli skarbowej,
 • uzyskiwania zezwoleń, koncesji, pozwoleń,
 • występowania do organów podatkowych celem uzyskiwania interpretacji podatkowych,
 • sporządzania dokumentacji w przedmiocie transakcji między podmiotami powiązanymi – cen transferowych,
 • przekształcania spółek prawa handlowego, ich tworzenia,czy likwidacji,
 • rozwiązywania sporów korporacyjnych,
 • sprawowania nadzoru nad księgowością prowadzoną w siedzibie Klienta,
 • udzielania pomocy w zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw,
 • tworzenia strategii finansowych,
 • prowadzenia doradztwa w sprawach nabywania i zbywania udziałów i akcji przedsiębiorstwa,

Ponadto oferujemy:

 • przygotowujemy wnioski do Ministra Finansów o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • opracowujemy wyjaśnienia składane w czasie kontroli tak, aby zapewnić najkorzystniejszą sytuację Klienta w toku postępowania skarbowego,
 • skarżymy decyzje organów podatkowych, organów kontroli skarbowej, jak też wydanych w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed WSA,
 • udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne,
 • prowadzimy analizę dokumentacji prawno – podatkowej,
 • sporządzamy skargi kasacyjne do NSA,
 • zapewniamy pomoc przy optymalizacji zobowiązań podatkowych,
 • podejmujemy się analiz w zakresie podejmowanych przez Państwa nowych przedsięwzięć gospodarczych,
 • pomagamy legalnie obniżyć obciążenia podatkowe, poprawiając wynik finansowy Klienta, przy zminimalizowaniu ryzyka nieprawidłowości podatkowych,
 • przygotowujemy rozwiązania optymalizacyjne stosownie do modelu przedsiębiorstwa,
 • prowadzimy analizę przewidywanych transakcji gospodarczych,

 

 • opiniujemy umowy pod względem skutków prawno – podatkowych,
 • prowadzimy doradztwo w zakresie ceł, akcyzy, czy gier hazardowych,
 • organizujemy szkolenia z zakresu prawa podatkowego,
 • badamy przestrzeganie zasad i legalizacji zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski,
 • sporządzamy akta weryfikacyjne.

 

Opracowanie - Monika Michońska

Czego szukasz?

Napisz do nas!

Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania

Imię i nazwisko*

Adres email*

Temat

Treść wiadomości

Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dodatkowe informacje
TORITE MENU