Strona główna » Usługi » Polska firma w Czechach » Rejestracja do czeskiego VATu

Rejestracja do czeskiego VATu

Polski przedsiębiorca/spółka może zarejestrować się do czeskiego VAT.

Skontaktuj się

Rejestracja taka może być dobrowolna lub obligatoryjna, co ma miejsce w przypadku, przykładowo:

  • prac budowlanych dotyczących nieruchomości a terenie Republiki Czeskiej, wykonywanych dla osoby niebędącej płatnikiem czeskiego VATu,
  • sprzedaży wysyłkowej do Republiki Czeskiej, której obrót przewyższa 1.140.000 CZK w danym roku kalendarzowym.

Co jest potrzebne do rejestracji do czeskiego VATu?

  • oryginał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS wraz z urzędowym tłumaczeniem na język czeski,
  • oryginał zaświadczenia o rejestracji do VATu europejskiego z Polski wraz z urzędowym tłumaczeniem na język czeski,
  • kopia umowy dotyczącej konta bankowego.

Obecnie podstawowa stawka podatku VAT w Czechach wynosi 20%, natomiast do artykułów żywnościowych i budownictwa mieszkaniowego znajduje zastosowanie obniżona stawka 14%.

Firmy z siedzibą w Czechach

Wszystkie firmy, które nie przekroczyły w przeciągu ostatnich 12 miesięcy obrotu kwoty 1.000.000 CZK są zwolnione od podatku VAT. Przekroczenie wskazanej wysokości obrotu powoduje, iż firma staje się płatnikiem VAT. Niemniej jednak osiąganie niższego niż 1.000.000 CZK obrotu, daje możliwość dobrowolnego zgłoszenia się jako płatnika VAT. Obligatoryjne pozostanie płatnikiem VAT ma również miejsce, gdy firma otrzyma usługę z innego państwa członkowskiego UE, bądź też, gdy wysokość zakupu towaru z innego państwa członkowskiego przekroczy kwotę 326.000 CZK.

Firmy niemające siedziby w Czechach

również wówczas rejestracja do VAT może być bądź fakultatywna, bądź obligatoryjna. Prawo czeskie reguluje także kwestię terminowość rozliczania VAT, mianowicie, gdy obrót za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 2.000.000 CZK, firma rozlicza VAT kwartalnie, zaś obrót do 10.000.000CZKma taką konsekwencję, że firma może wybrać, czy rozlicza VAT kwartalnie, czy miesięcznie. Przekroczenie kwoty 10.000.000CZK obrotu za poprzedni rok kalendarzowy rodzi obowiązkowe miesięczne rozliczenie VAT.

Odliczenie VAT

 W Czechach można odliczyć VAT od wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również od zakupu samochodu osobowego, jego napraw, czy paliwa.

Opracowanie - Monika Michońska

Czego szukasz?

Napisz do nas!

Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania

Imię i nazwisko*

Adres email*

Temat

Treść wiadomości

Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dodatkowe informacje
TORITE MENU